Tư vấn giám sát

Kiểm tra quy trình hàn

Theo các tiêu chuẩn về bình áp lực của Việt nam và những tiêu chuẩn quốc tế, nhà chế tạo...

(25/04/2019)

Thẩm định thiết kế

Bạn là nhà đầu tư, bạn sẽ làm gì khi nghi ngờ độ tin cậy của bản thiết kế do bên B cung...

(25/04/2019)

Giám sát chế tạo

Một trong những hoạt động hữu hiệu nhất của CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN...

(25/04/2019)

Lập hồ sơ kỹ thuật

Tiêu chuẩn Việt Nam quy định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khi kiểm định...

(25/04/2019)

GIÁM SÁT AN TOÀN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

GIÁM SÁT AN TOÀN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG Công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mỗi...

(25/04/2019)

0902 735 239

Địa chỉ